آموزش تصویری ثبت شرکت با مسئولیت محدود


تعریف شرکت با مسئولیت محدود

برخی از ویژگی های تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برخی از قوانین تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای گام به گام مراحل و راهنمای تصویری تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اوراق و مدارک ثبتی پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدت زمان ثبت و تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

هزینه ثبت و تشکیل شرکت با مسئولیت محدودتعریف شرکت با مسئولیت محدود:

مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت ایران LLC ال‌ال‌سی یا شرکت با مسئولیت محدود ‎به اشخاص حقوقی گفته می شود که بین حداقل دو نفر برای انجام امور تجاری و غیر تجاری تشکیل می شود. در این نوع از شخصیت حقوقی هر یک از شرکاء به میزان سرمایه ای که در شرکت دارند در مقابل قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. سرمایه به قطعات سهام تقسیم نمی شود بلکه هر شخص آورنده سرمایه دارای سهم الشرکه در شرکت می باشد.

سرمایه ای که هر یک از افراد به شرکت وارد می کنند سهم الشرکه نام دارد و به شخصی که دارنده سهم الشرکه است، شریک گفته می شود، بنابراین شرکا در شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود، نسبت به سهم الشرکه خود متعهد و موظف می باشند.


برخی از ویژگی های تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

مسئولیت اعضای هیئت مدیره در این نوع شخصیت حقوقی به مدت نامحدود می باشد، یعنی اعضای هیئت مدیره تا هر زمان که سایر اعضای هیئت مدیره رضایت داشته باشند می تواند در شرکت باقی بماند بدون اینکه نیاز به تمدید هر ساله داشته باشد و هر زمان سایر اعضای هیئت مدیره تشخیص دهد نسبت به تغییر اعضا طی صورتجلسه تغییرات اقدام خواهد کرد. تمدید یا تغییر هیئت مدیره

جهت تشکیل این نوع شخصیت حقوقی حضور و معرفی حداقل دو نفر به عنوان شریک الزامی است.

جهت تشکیل این نوع شخصیت حقوقی الزامی برای اعلام تمام سمت های هیئت مدیره وجود ندارد یعنی شرکت می تواند بدون اعضای هیئت مدیره و تنها با حضور یک نفر به عنوان مدیرعامل ثبت شود، در واقع شریک یا همان نفر دوم می تواند هیچ سمتی نداشته باشد و تنها به عنوان دارنده سهم الشرکه در شرکت حضور داشته باشد. 

برای سهم الشرکه شخص در این شرکت مطابق ماده 102 قانون تجارت، برگه سهامی برای دارنده آن صادر نمی شود، بنابراین برای انتقال سهم الشرکه به شخص دیگر کسب رضایت و موافقت سایر شرکا و اعضای شرکت که حداقل سه چهارم سهم الشرکه را داشته باشند و اکثریت عددی اعضای شرکت باشند، الزامی است. سهم الشرکه شریک به موجب ماده 103 قانون تجارت، قابلیت نقل و انتقال را ندارد مگر اینکه در دفترخانه اسناد رسمی طی تنظیم یک سند رسمی انجام شود. به طور معمول در این نوع از شرکت ها، شرکا از طریق ورود و خروج یا کاهش سرمایه و افزایش سرمایه؛ سهم الشرکه خود را جابجا می کنند.

جهت تشکیل و ثبت با مسئولیت محدود، به سرمایه ای که حداقل یک میلیون ریال باشد، نیاز است و میزان سرمایه اعلامی نباید از این میزان کمتر باشد. برخلاف شرکت سهامی خاص مبلغ سرمایه پرداخت نمی شود بلکه در زمان ثبت و تشکیل شرکت، مدیرعامل اقرار می کند که مبلغ را دریافت کرده است که این اقرار می تواند ظاهری و بدون پرداخت مبلغ باشد.

کلمه "با مسئولیت محدود" حتما در نام و عنوان شرکت قید شود و در اسم شرکت نام شرکا وجود نداشته باشد.


برخی از قوانین تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

در ماده 97 قانون تجارت، تاکید شده است که در شرکتنامه باید میزان سهم‌ الشرکه ‌های غیر نقدی مشخص شده باشد.

در ماده 100 قانون تجارت، اعلام شده است که شرکت با مسئولیت محدودی که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل و ثبت شده باشد، باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است.

مطابق ماده 101 قانون تجارت، اگر شخص حقوقی به استناد ماده 100 باطل شد – تمامی شرکا، هیئت نظار و هیئت مدیره ای که بعد یا در حین ابطال در شرکت فعالیت داشته اند، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث؛ مسئول جبران خسارت حاصل از ابطال هستند.

ماده 104 قانون تجارت بیان می کند، اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود می تواند برای مدتی محدود مثلا یک یا دوسال یا مدتی نا محدود انتخاب شوند، همچنین اعضای هیئت مدیره در این نوع از شخصیت حقوقی می تواند شامل یک نفر یا چند نفر باشد که این افراد از میان شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می شوند. در این ماده همچنین بیان می شود که اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود الزامی جهت دارا بودن سهم الشرکه ندارند و می توانند بدون داشتن هیچ سهم الشرکه ای در هیئت مدیره باشند.

مطابق ماده 106 قانون تجارت، جهت اتخاذ تصمیم در امور مربوط به شرکت رضایت شرکایی که دارای حداقل نصف سهم الشرکه هستند الزامی است. اگر رضایت این شرکا به موجب دعوت اول به حد نصاب لازم نرسد، باید مجددا شرکا را دعوت نمود و در این صورت اتخاذ تصمیمات منوط به رضایت اکثریت عددی می باشد. 

در ماده 107 قانون تجارت حق رای مشخص می شود، مطابق این ماده حق رای متناسب با سهم الشرکه ای که شرکا دارند تعیین می شود. چنانچه حق رای در اساسنامه به شکل دیگری اعلام شده باشد حق رای مطابق با اساسنامه می باشد. مطابق این قانون تقسیم سود و زیان شرکت بر اساس اساسنامه انجام می شود، در صورتی که در اساسنامه نحوه تقسیم سود و زیان تعریف نشده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سهم الشرکه شرکاء صورت می گیرد.

مطابق با ماده 195 قانون تجارت، چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود شرکا بیشتر از 12 نفر ‌باشند، باید هیئت نظار تشکیل شود. هیئت نظار متشکل از سه نفر از شرکا می باشد که این افراد نباید عضو هیئت مدیره شرکت باشند. هیئت نظار موظف است که سالی یک مرتبه مجمع عمومی را تشکیل دهد، همچنین هیئت نظار باید رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت را در دستور کار خود قرار دهد.


مدارک جهت تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

مدارک شناسایی کارت ملی و شناسنامه اعضا و شرکا.

تکمیل فرم مربوط به مشخصات شرکت شامل: موضوع فعالیت، آدرس و کد پستی شرکت و آدرس و کد پستی سکونت اعضای هیئت مدیره و شرکا، انتخاب و اعلام اسامی مد نظر جهت نام شرکت (نام مورد نظر باید دارای 3 سیلاب خاص باشد)، مراجعه به راهنمای انتخاب نام شرکت، تعیین میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا، مشخص نمودن سرمایه شرکت، تعیین سمت های اعضای هیئت مدیره، در صورتی که موضوع فعالیت شرکت مجوزی باشد اخذ مجوز مورد نیاز از مرجع ذیصلاح.

همان طور که قبلا بیان شد اشخاص حقوقی (شرکت) می توانند در ترکیب اعضای هیئت مدیره و شرکا قرار گیرند، دراین صورت بایستی کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی ارائه شود و برای آن یک شخص به عنوان نماینده معرفی شود. جهت معرفی نماینده ارائه یک معرفی نامه در سربرگ مهر و امضا شده شرکت الزامی است، همچنین مدارک شناسایی نماینده یعنی کپی شناسنامه و کارت ملی ایشان الزامی است.

اوراق مربوط به شخص حقوقی با مسئولیت محدود به درستی تنظیم شود، این اوراق شامل: تقاضانامه، شرکتنامه، صورت جلسه هیئت مدیره، صورت جلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. اوراق باید توسط تمامی شرکاء و اعضای هیئت مدیره امضاء شوند.

همان طور که قبلا بیان شد شخص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی نیز می تواند به عنوان سهامدار یا عضو هیئت مدیره در شرکت حضور داشته باشد، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی در شرکت باشد، برای اشخاص حقیقی تصویر برابر با اصل شده پاسپورت ارائه شود و برای اشخاص حقوقی گواهی ثبت شرکت که آخرین وضعیت شرکت را نشان دهد، ارائه اصل و ترجمه رسمی و پاسپورت نماینده و یا وکیل قانونی، ارائه گردد.

اقرارنامه ای جهت عضویت در هیأت مدیره و قبول سمت مدیرعاملی در متن صورتجلسه ارائه می شود که باید توسط تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل امضا شود. در این اقرارنامه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل عدم مشمولیت ممنوعیت های قانونی اعلام شده در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده های 111 و 126 قانون تجارت را تائید می نمایند.


راهنمای گام به گام مراحل و راهنمای تصویری تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود:


گام (مرحله) اول: مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و انتخاب نوع شرکت ( مسئولیت محدود)


گام (مرحله) دوم: مشخص نمودن آدرس و کد پستی شرکتگام (مرحله) سوم: تکمیل مشخصات شخصی که جهت پیگیری امور مربوط به ثبت و اخذ آگهی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه می نماید.


گام (مرحله) چهارم: اسامی و نام های مورد نظر جهت شرکت درخواست داده می شود. (نام مورد نظر باید دارای 3 سیلاب خاص باشد)، اسامی مورد نظر توسط کارشناس بررسی شده و در صورت عدم تائید اسامی جدید باید مجددا ارسال شوند. مراجعه به راهنمای انتخاب نام شرکت


گام (مرحله) پنجم: اعلام و توضیح موضوع فعالیت شرکت، در واقع در این بخش مشخص می شود چه امور و کارهائی در شرکت انجام می شود.


گام (مرحله) ششم: اعلام میزان سرمایه اعم از منقول و غیر منقول.گام (مرحله) هفتم: مشخص نمودن اعضای هیئت مدیره و سمت های هر یک از اعضا


گام (مرحله) هشتم: در صورتی که شرکت دارای شعبه / شعباتی باشد آدرس و کد پستی شعبه به همراه مشخصات مدیر شعبه اعلام می شود.

گام (مرحله) نهم: اعلام روزنامه کثیر الانتشار و تعیین سال مالی.

گام (مرحله) دهم: تکمیل متن صورت جلسه  مجمع عمومی

گام (مرحله) یازدهم: در این مرحله متن تقاضانامه/اظهارنامه به همراه مشخصات شرکا و اعضای هیئت مدیره وارد می شود.


گام (مرحله) دوازدهم: در این قسمت اساسنامه وارد می شود.


گام (مرحله) سیزدهم: در این گام شرکتنامه به طور کامل گنجانده می شود.


گام (مرحله) چهاردهم: تائید نهائی اطلاعات وارد شده.در انجام مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید دقت شود که اساسنامه به طور کامل و صحیح تنظیم شود چرا که از مهمترین مراحل در ثبت شرکت تنظیم صحیح اساسنامه می باشد زیرا تمام موارد مربوط به مشخصات و موارد قانونی شرکت در اساسنامه درج می گردد.

پس از انتخاب نام برای شرکت (مراجعه به راهنمای انتخاب نام)، اسامی توسط اداره ثبت شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت دارا بودن شرایط یکی از نام ها به عنوان نام شرکت مورد تایید قرار می گیرد.

پس از تائید نام اوراق ثبتی شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده و در صورت تنظیم صحیح اوراق ثبتی، آگهی و شماره ثبت برای شرکت صادر می شود و باید این مدارک توسط وکیل تحویل گرفته شود.

سپس نسبت به اخذ کداقتصادی و تشکیل پرونده دارایی، پرداخت روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار، اخذ دفاتر پلمپ (قانونی) اقدام نمود.


اوراق و مدارک ثبتی پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

اساسنامه

تقاضانامه  

صورت جلسه  مجمع عمومی موسسین

شرکتنامه

صورت جلسه هیئت مدیره 

آگهی تأسیس

پلمپ دفاتر قانونی

روزنامه رسمی


مدت زمان ثبت و تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:

ثبت این شرکت شامل چندین مرحله است که در قسمت های قبل به این مراحل اشاره شد که با توجه به تکمیل و ارائه مدارک توسط شما مدت زمان ثبت می تواند متفاوت باشد. به صورت میانگین مدت زمان تاسیس شرکت را می توان به این صورت تقسیم بندی نمود؛ تایید نام شرکت 3 روز کاری پس از تکمیل مدارک و صدور آگهی تاسیس پس از ارسال اوراق ثبتی و مدارک 7 الی 10روز کاری می باشد، بنابراین میتوان گفت به صورت میانگین مدت زمان ثبت شرکت 15 روز کاری می باشد.


هزینه ثبت و تشکیل شرکت با مسئولیت محدود:

هزینه های ثبت و تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شامل حق الوکاله وکیل دادگستری، هزینه حق ثبت و درج، پرداخت روزنامه ها رسمی و کثیر الانتشار، پلمپ دفاتر قانونی، هزینه های پست. هزینه ها متناسب با شرایط مد نظر متفاوت بوده و پس از ارائه مدارک به طور کامل، دقیق و با جزئیات در اختیارتان قرار خواهد گرفت. جهت کسب اطلاع در مورد هزینه های ثبت و تشکیل شرکت می توانید با مجموعه ما تماس گرفته و اطلاعات کاملی دریافت نمائید.

 

می توانید با دریافت مشاوره رایگان و تحویل امور مربوط به ثبت، تاسیس و تشکیل شرکت با مسئولیت محدود خود به ما در کمترین زمان، کمترین هزینه و قوی ترین پشتیبانی و با خیالی آسوده، ثبت شرکت خود را به انجام برسانید..