انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

درخواست مشاوره مالی و تامین سرمایه


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خاص شرکت را بنویسید. نام خاص شرکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شناسه ملی شرکت را بنویسید. شناسه ملی شرکت را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید. شناسه ملی شرکت را بصورت عدد بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تاسیس شرکت را بنویسید. تاریخ تاسیس شرکت را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تاسیس شرکت معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/29
نوع شرکت را انتخاب کنید.

لطفا نوع شرکت را انتخاب نمایید

آدرس محل فعالیت را بنویسید. آدرس محل فعالیت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
دارای شعبه می باشد؟ را انتخاب کنید.
تعداد شعب؟ را بنویسید. تعداد شعب؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. تعداد شعب؟ را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
وضعیت مجوز فعالیت؟ را انتخاب کنید.
بارگذاری مجوزها را انتخاب کنید.
رسته فعالیت را انتخاب کنید.
سرمایه ثبتی به تومان را بنویسید. سرمایه ثبتی به تومان را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید. سرمایه ثبتی به تومان را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
تاریخ آخرین ثبت تغییرات افزایش سرمایه را بنویسید. تاریخ آخرین ثبت تغییرات افزایش سرمایه را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ آخرین ثبت تغییرات افزایش سرمایه معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/29
دفاتر پلمپ اداره دارایی؟ را انتخاب کنید.
صورت های مالی حسابرسی شده؟ را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
میزان فروش سال قبل را انتخاب کنید.
تاریخ درخواست جلسه را بنویسید. تاریخ درخواست جلسه را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ درخواست جلسه معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/29
ساعت درخواست جلسه را بنویسید. ساعت درخواست جلسه را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. ساعت درخواست جلسه را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 08:26

کمی صبر کنید...

خدمات ما در مشاوره  تامین مالی :

- بررسی وضعیت اعتباری شرکت 

- ارائه گزارش اولیه از وضعیت اعتباری شرکت و نیازهای اعتباری 

- مشاوره های لازم جهت ایجاد زیر ساختهای تامین مالی و اعتباری 

- ارائه گزارش و برنامه مدون جهت تامین مالی و اعتباری 

- مشاوره تامین مالی و اعتبارات لازم مطابق استراتژی های سازمان 

- مشاوره استراتژی و برنامه های مالی شرکتها 

- نظارت و پشتیبانی جهت پیاده سازی برنامه های جذب منابع مالی و تامین مالی و اعتبارات شرکتها