انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

ثبت شرکت دانش بنیان

 ثبت شرکت دانش بنیان

مزیت های کار باما


شركت دانش‌ بنیان چیست؟
هدف از ثبت شرکت­ دانش بنیان
شرکت­های دانش بنیان به چند دسته تقسیم می شوند
مزایا و تسهیلات ثبت شرکت ­های دانش بنیان


شركت دانش‌ بنیان چیست؟


شركت دانش بنیان شرکت شخصیتی حقوقی است که می تواند در قالب شرکت، تعاونی یا موسسه غیرتجاری باشد، شرکت دانش بنیان به شخصیت حقوقی گفته می شود که فعالیت آن در زمینه فناوری های نو و دارای ارزش افزوده می­باشد. این شخصیت های حقوقی جهت فعالیت نمودن باید از معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری تاییدیه اخذ نمایند.


هدف از ثبت شرکت­ دانش بنیان:

تولید کالا و ارائه خدماتی که حاصل تحقیق و توسعه هستند.
توسعه امور اقتصادی با تکیه بر دانش و فناوری.
گسترش اختراعات و نوآوری­ها و کاربردی نمودن آن ها.شرکت­های دانش بنیان به چند دسته تقسیم می شوند :

شرکت های دانش بنیان شامل: نو پا نوع 1 ، نو پا نوع 2 ، تولیدی نوع 1 ، تولیدی نوع 2  ، می باشند.
شرکت‌های دانش بنیان نوپا نوع 1:
مطابق فهرست كالاها و خدمات ارائه شده در انتهای متن انواع شرکت دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان سطح 1 شامل شرکت ­های تازه تاسیسی می باشد که كالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید را طبق معیارهای مطرح شده در فهرست، حداقل در سطح نمونه آزمایشگاهی ساخته باشند، این شرکت ها بابت سال مالی گذشته اظهارنامه مالیاتی ندارند و یا اگر داشته باشند، در اظهارنامه سال مالی گذشته درآمدی ندارند؛ این شرکت ها به صورت شرکت های « نوپا نوع 1» مورد تائید قرار می گیرند.  این محصولات، كالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار باشند و ارزش افزوده زیادی ایجاد کنند تا مشمول شرایط فهرست کالاها و خدمات سطح یک شوند.

شرکت‌های دانش بنیان نوپا نوع 2:
تفاوت شرکت های نو پا نوع 2 با شرکت های نو پا نوع یک، تنها در سطح تکنولوژی محصولات، كالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید می باشد.
محصولات، كالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید، نوع دو باید مشمول فهرست سطح دو شوند، تکنولوژی نسبتا بالایی داشته باشند و ارزش افزوده بالایی ایجاد کنند.
محصولات كالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید، فهرست سطح دو نسبت به فهرست سطح یک پیچیدگی های فنی کمتری دارد. شرکت های نوپا نوع دو تمام مزایای شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک به غیر از معافیت مالیاتی را دارا می باشند


شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع 1:
چنانچه حداقل  25درصد درآمد عملکردی یك سال مالی گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالیاتی اعلام شده است)، حاصل فروش کالاها یا خدمات دانش بنیان مندرج در « فهرست كالاها و خدمات دانش بنیان سطح 1» باشد و تمام معیارهای ماده یک که در ذیل آمده را داشته باشد.

شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع 2:
شرکت‌های متقاضی اخذ امتیاز دانش بنیان، چنانچه در اظهارنامه سال مالی گذشته دارای درآمد عملکرد باشند، در صورتی که در حوزه‌­های فناوری برتر فعالیت داشته باشند، با داشتن یکی از شروط بندهای 6-1 یا 6-2، به صورت شرکت «تولیدی نوع 2» تایید می­‌شوند.مزایا و تسهیلات ثبت شرکت­ دانش بنیان :


الف) تسهلات نظام وظیفه تخصصی : برای اعضای فعال شرکت‌های دانش بنیان که سرباز هستند، تسهیلات به سه صورت در اختیارشان قرار می گیرد:
1) پروژه جایگزین خدمت در دستگاه های دفاعی و دولتی:  در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب، نخبگان فناور می‌توانند از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح پروژه‌ای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری به‌عنوان انجام خدمت نظام‌وظیفه،  انجام دهند.
2) امریه در شرکت­های دانش بنیان: در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای لازم، نخبگان فناور می‌توانند به‌عنوان مامور (امریه) در طول مدت خدمت، به‌عنوان انجام خدمت نظام‌وظیفه، در یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعالیت کنند.
3) پروژه جایگزین خدمت: در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب نخبگان فناور می‌توانند به‌عنوان انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان دوره خدمت نظام‌وظيفه خود را، مشتمل ‌بر «دوره آموزش نظامي» و «اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه در شرکت دانش بنیان»، طي کرده وكارت پايان خدمت دريافت كنند.
ب) صندوق نوآوری و شکوفائی تسهیلات مالی:
1) نمونه سازی: تولید صنعتی، فعالیتهای قبل از تولید صنعتی، فروش اقساطی، سرمایه درگردش، اشتغال پایدار، تامین محل کاری
اسناد خزانه اسلامی
2) ضمانتنامه :حسن انجام کار، شرکت در مناقصه و مزایده )فرآیند ارجاع کار)، پیش پرداخت
3) سرمایه گذاری: مشارکت در تاسیس صندوق های خصوصیP.E ، سرمایه گذاری، مشارکت درتاسیس صندوق های جسورانه بورسی V.C
4) توانمندسازی )کمک بالعوض ): مشاوره، رقابت پذیری، آموزش، رویدادها و شبکه سازی، رتبه بندی، توسعه بازار، حفاظت از مالکیت فکری، استانداردها و مجوزها.
ج) خدمات توانمندسازی و تجاری سازی :
حمایت از خرید نرم افزارهای اداری، مالی و حسابداری در راستای توانمندسازی شرکت­ها در مسیر تجاری سازی.
ارزش گذاری دانش فنی و قیمت گذاری سهام شرکت های دانش بنیان.
خدمات بازاریابی.
حمایت از تهیه پرونده جامع فنی شرکت های دانش بنیان در حوزه محصولات دارویی شیمیایی، بیولوژیک، گیاهی و مکمل.
حمایت از تهیه تکنیکال فایل شرکت های دانش بنیان در حوزه تجیزات پزشکی.
حمایت از برون­سپاری و یا منتورینگ امور مالی، حسابداری و اداری شرکت‌های دانش بنیان.
حمایت از طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان.
حمایت از خرید بیمه نامه مسئولیت کالاهای دانش بنیان.
آسیب ‌شناسی و ارتقای منابع انانی شرکت‌های دانش بنیان.
حمایت از تدوین قراردادهای حقوقی.
حمایت از نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها.
حمایت از طراحی و ساخت نمونه نمایشی(دمو) محصولات.
د) بیمه تامین اجتماعی :
معافیت شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها.
ه) معافیت مالیاتی :
شرکت‌های دانش بنیان تولیدی و نوپا از معافیت مالیاتی  برخوردار هستند اما شرکت‌های دانش بنیان «تولیدی نوع 2» و «نوپا نوع 2»، مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نیستند.      
و) معافیت‌های گمرکی :
معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی.
ثبت شركت دانش بنیان