اظهارنامه مالیاتی چیست؟

مزیت های کار با ما

اظهارنامه مالیات عملکرد چیست؟

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

اظهارنامه انحلال شرکت چیست؟


تعریف اظهارنامه

اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی

اظهارنامه انحلال شرکتتعریف اظهارنامه:

اظهارنامه های مالیاتی مرتبط با شرکت به دو نوع عملکرد و ارزش افزوده تقسیم می شوند که هر کدام در زمان مقرر و مطابق دستورالعمل بایستی تهیه و ارائه و مالیات متعلقه پرداخت شود.


اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی:

 مالیات عملکرد در واقع گزارش یکساله شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که مودیان مالیات عملکرد و کارکرد یک سال خود را به صورت دقیق محاسبه نموده و به اداره امور مالیاتی کشور تسلیم می نمایند. با توجه به اظهارنامه ای که توسط مودیان ارائه شده است، مالیات متعلقه توسط کارشناس بررسی و به آن ها اعلام می شود. اظهار نامه عملکرد مالیاتی پس از یک دوره مالیاتی یعنی یک سال مالی اظهار می شود و مهلت ارائه آن به سازمان امور مالیاتی تا پایان تیرماه سال بعد، برای هر سال مالی می باشد. در برخی از اشخاص حقوقی (شرکت ها)، ممکن است سال مالی با سال مالیاتی متفاوت باشد، مطابق اساسنامه شرکت، سال مالیاتی مبنای تعیین در نظر گرفته می شود .طی سال های گذشته، اظهارنامه عملکرد به صورت دستی به اداره دارائی اعلام میشد اما از سال 1391 اظهارنامه به صورت الکترونیکی به اداره مالیات اظهار می شود .

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت تجاری مشغول می باشند، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند و چنانچه اظهارنامه عملکرد مالیاتی را  ارائه ندهند و یا در صورت تخلف و تقلب در ارائه آن مشمول جرائم سنگین مالیاتی وعلی الراس مالیاتی خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تنظیم اظهارنامه مالیاتی موجود در سایت موسسه مراجعه فرمائید.


اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی:

در نظام مالیات بر ارزش ‌افزوده دوره مالياتي شامل چهار دوره است، یعنی هر سال شمسي طبق فصل های سال به دوره های سه ماهه تقسیم شده است. در هر دوره مالياتي که هر فصل می باشد، مشمولین ارزش افزوده موظف هستند که اظهارنامه مربوطه را طبق دستورالعمل صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور ارائه دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موجود در سایت موسسه مراجعه فرمائید.


اظهارنامه انحلال شرکت:

طبق ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه انحلال شرکت باید قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت انحلال شرکت تهیه شود، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی موظف به تنظیم این اظهارنامه می باشند. در اظهارنامه انحلال شرکت باید صورتهای دارائی و بدهی شرکت تا تاریخ دعوت مجمع درج شده باشند. این اظهارنامه باید طبق نمونه ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تنظیم شود.

قبل از تشکیل مجمع انحلال وظیفه تنظیم این اظهارنامه برعهده مدیران شرکت می باشد وپس از انحلال شرکت وظیفه تهیه و تنظیم آن برعهده مدیر / مدیران تصفیه شرکت است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت منحل شده موجود در سایت موسسه مراجعه فرمائید.

وظیفه یک حسابدار برای تنظیم و تحویل اظهارنامه مالیاتی چیست؟

عکس اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی شامل چه کسانی میشود

دریافت اظهارنامه مالیاتی

انواع اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیات عملکرد چیست

اظهارنامه مالیاتی 1401