ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات

آنچه در این مقاله به آن پرداخته ایم:
مقدمه ای پیرامون تغییرات شرکت ها و موسسات
نحوه انجام تغییرات شرکت ها و موسسات
انواع مجامع و وظایف آن ها
مدارک لازم ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات
مراحل ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات
مدت زمان انجام تغییرات شرکت ها و موسسات
سوالات پرتکرار پیرامون ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات
نکاتی پیرامون ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات
هزینه تغییرات شرکت ها و موسسات
جمع بندی و نتیجه گیری


مقدمه ای پیرامون تغییرات شرکت ها و موسسات:

شرکت ها و موسسات پس از ثبت می توانند تغییراتی را در موارد مربوط به شرکت یا موسسه مانند آدرس، موضوع فعالیت، امضا، هیئت مدیره، سهام و ...... در مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت، انجام دهند.

انجام و ثبت تغییرات در شرکت ها و موسسات طبق قانون تجارت منوط به تنظیم و ارائه صورتجلسه صحیح و  متناسب با نوع تغییرات مدنظر و سپس ارائه آن ها به اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به عنوان مرجع رسیدگی میباشد.

اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صورتجلسه های ارسالی را بررسی نموده و در صورتی که صحیح و مطابق قانون باشند و کلیه اصول و قواعد قانونی برای آن ها رعایت شده باشد، آگهی تغییرات ثبتی را صادر می نماید و پس از آن در روزنامه رسمی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود.

انواع تغییرات شرکت و یا موسسات عبارتند از: انحلال شرکت و یا موسسه، کاهش سرمایه شرکت و یا موسسه، افزایش سرمایه شرکت و یا موسسه، تغییر و یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت و یا موسسه، تغییر آدرس و محل فعالیت قانونی شرکت و یا موسسه، ثبت و انحلال شعبه شرکت و یا موسسه، تغییر دارندگان حق امضا، نقل و انتقال سهام و یا تغییر میزان سهم الشرکه شرکا، انتخاب یا تمدید بازرسین، اصلاح موارد اساسنامه شرکت و یا موسسه، تعیین یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره در شرکت یا موسسه.


نحوه انجام تغییرات شرکت ها و موسسات:

صورتجلسات مربوطبه تغییرات شرکت ها و موسسات طی 3 نوع مجمع و جلسه تنظیم و انجام می شود:

انواع مجامع و وظایف آن ها:


1. مجمع عمومی عادی.
2. مجمع عمومی فوق العاده.
3. هیأت مدیره.


به طور مختصر به وظایف هر یک از مجامع و جلسات می پردازیم.

1-مجمع عمومی عادی:

در این مجمع سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت تصمیماتی پیرامون تصمیمات کلی و راهبردهای سالانه شرکت اتخاذ می کنند. این مجمع به صورت سالانه و در چهار ماه آغازین سال مالی جدید برگزار می شود و سهامداران الزاما باید در این مجمع حضور پیدا کنند.

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد:

- انتخاب مدیران و تعیین سمت ها ی آن ها و تعیین و انتخاب بازرس یا بازرسان. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تمدید هیئت مدیره و بازرسین موجود در سایت موسسه، مراجعه فرمائید.

- رسیدگی به ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت (رسیدگی به موارد اعلام شده پس از اعلام و تائید گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان انجام خواهد شد) و سپس تصویب ترازنامه و اطلاع به سهامداران و تقسیم سود بین صاحبان سهام. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تصویب ترازنامه شرکت (ترازنامه سود و زیان) موجود در سایت موسسه، مراجعه فرمائید.


- تعیین خط مشی و اهداف شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت (مجمع عمومی عادی سال بعد در آن منتشر خواهد شد). جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله
تغییر روزنامه کثیرالانتشار  موجود در سایت موسسه، مراجعه فرمائید.

2- مجمع عمومی فوق العاده:

این مجمع چهار ماه پس از شروع سال مالی جدید انجام می شود و وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد:

اجازه صدور اوراق قرضه.

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت یا موسسه. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ثبت افزایش سرمایه شرکت و ثبت کاهش سرمایه شرکت موجود در سایت موسسه، مراجعه فرمائید.

تغییر در تعداد اعضای هیئت مدیره و مدت زمان حضور آن ها و تعیین بازرسین.

تغییر در مواردی از اساسنامه مانند تغییر در اسم شرکت یا موسسه، تغییر موضوع فعالیت شرکت یا موسسه، تغییر محل فعالیت قانونی شرکت یا موسسه " آدرس شرکت یا موسسه". جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تغییر موضوع فعالیت، تغییر محل فعالیت، تغییر حق امضا، تغییر نام شرکت موجود در سایت موسسه، مراجعه فرمائید.
تائید صدور سهام ممتاز.
انحلال شرکت یا موسسه. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله
ثبت انحلال شرکت موجود در سایت موسسه، مراجعه فرمائید.

3-وظایف مجمع (جلسه) هیئت مدیره:

وظایف مجمع "جلسه" هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:

انتخاب مدیران.

بررسی درآمد ها و بدهی های شرکت یا موسسه و اخذ تصمیمات مناسب برای آن ها.

تعیین و انتخاب سمت مانند رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای شرکت یا موسسه.
اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و قراردادهای شرکت یا موسسه.


مدارک لازم ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات:

تصویر مدارک شناسایی تمامی اعضای هیئت مدیره  و شرکا یا سهامداران (نفرات قبلی و جدید) شرکت یا موسسه.
وکالتنامه مهر و امضا شده وکیل دادگستری.
ارائه آخرین لیست شرکا یا سهامداران و اعلام میزان سهام قبل و بعد از انجام تغییرات.
ارائه اساسنامه شرکت یا موسسه. 

ارائه آخرین روزنامه تغییرات شرکت (هیئت مدیره، سهام، آدرس و.....).

در صورتی که یکی از اعضای هیئت مدیره و یا سهامداران غیر ایرانی است الزاما باید کدفراگیر اخذ و ارائه نماید.

در صورتی که شرکت تحت نظارت یک سازمان و یا ارگان خاص فعالیت می نماید اخذ مجوز مربوط به تغییرات از آن سازمان و یا ارگان الزامی می باشد، در غیر اینصورت تغییرات قابلیت ثبت و پذیرش را ندارند.

مراحل ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات:

جهت انجام تغییرات برای شرکت ها و موسسات مراحل ذیل را باید طی نمود:


تشکیل جلسه و مجمع و تنظیم صورتجلسه متناسب با تغییرات مدنظر و سپس امضا صورتجلسه توسط تمام شرکا یا سهامداران و هیئت مدیره " متناسب با تغییرات موردنظر".

درج اطلاعات در سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری.

پس از بررسی مدارک توسط کارشناس اداره و در صورت تائید تمامی موارد، مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و پرداخت هزینه های قانونی جهت اخذ آگهی تغییرات و صدور آگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری.
پرداخت هزینه روزنامه رسمی و صدور روزنامه رسمی قوه قضائیه پس از چند روز از تاریخ پرداخت.

مدت زمان انجام تغییرات شرکت ها و موسسات:

پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، مطابق مراحل اعلام شده در همین مقاله، صدور آگهی تغییرات به طور میانگین حدود یک هفته الی ده روز کاری زمان بر خواهد بود.


سوالات پرتکرار در مورد تغییرات شرکت ها و موسسات:

آیا می توان در یک شرکت، هم زمان چند تغییر در ارتباط با موارد مختلف انجام داد؟ بله این مورد قابل انجام است اما باید توجه نمائید که چه مواردی را میتوان در قالب یک صورتجلسه تنظیم نمود و چه مواردی قابلیت ارسال به صورت همزمان را دارند. 

آیا خودمان می توانیم تغییرات شرکت را در سامانه ثبت کنیم؟ با توجه به اینکه وظیه موسسات ارائه خدمات می باشد شما خودتان هم می توانید اقدام به انجام تغییرات نمائید اما در صورتی می توانید خودتان اقدام به انجام تغییرات نمائید که یا قبلا این کار را انجام داده باشید و یا مدت زمان کافی برای به نتیجه رسیدن تغییرات مدنظرتان داشته باشید، چرا که تنظیم صورتجلسات نیاز به داشتن اطلاعاتی پیرامون شرکت و قانون تجارت می باشد که اگر این اطلاعات را نداشته باشید در تنظیم صورتجلسات یا جهت ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دچار اشتباه خواهید شد و درخواست تغییرات شما مورد تائید اداره قرار نمی گیرد و مجددا باید از ابتدا اقدام به تنظیم صورتجلسه و اخذ امضا از تمامی سهامداران و شرکا نمائید که ممکن است چندین بار نیاز به انجام این کار باشد. 

پس ضروری است که اطلاعات کافی در مورد اینکه تغییر یا تغییرات مورد نظرتان نیاز به چه مجمع و  یا جلسه ای دارد و چه صورتجلسه و با چه شرایطی و یا چه تعداد صورتجلسه دارد، ضرروی است. بنابراین بهتر است در همان ابتدا و پیش از اقدام به تنظیم صورتجلسه با موسسات ثبتی و یا کارشناسان ما تماس گرفته و با خیالی آسوده اقدام به انجام تغییرات نمائید. 

آیا شرکت ها و موسسات می توانند در یک سال چندین بار اقدام به انجام تغییرات نمایند؟ بله از نظر قانونی مشکلی برای انجام این کار وجود ندارد. از لحاظ قانون بازه زمانی برای انجام تغییرات وجود ندارد که محدود کننده تعداد دفعات انجام تغییرات باشد. یعنی چنانچه شرکت و یا موسسه یک هفته قبل اقدام به انجام تغییرات نموده باشد یک هفته بعد هم می تواند برای تغییرات اقدام نماید.

در صورت فوت یکی از اعضای هیئت مدیره و یا سهامداران چگونه می توانیم تغییرات را انجام دهیم؟ در چنین شرایطی ابتدا باید انحصار وراثت انجام شود و سپس با گواهی های حصر وراثت انجام شده، صورتجلسات مربوط به تغییرات شرکت انجام شود.

آیا در صورت تغییرات در شرکت و یا موسسه کداقتصادی هم تغییر می کند؟ خیر، در صورت انجام تغییرات فقط تغییرات مورد درخواست ثبت می شود و سایر موارد مرتبطبا شرکت بدون تغییر باقی می مانند. فقط باید توجه نمود که تغییرات انجام شده را به اداره دارائی اعلام نمود.


نکاتی پیرامون ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات:

بر اساس بخشنامه های جدید صادر شده جهت ثبت و تغییرات شرکت ها رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

مطابق بخشنامه ی 90/10/19-189751/90 ارائه ی گواهی عدم سوپیشینه ی کیفری برای مدیران (مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره)و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله ی تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تایید عدم سوپیشینه ی کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه ی مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده)کفایت می نماید. با توجه به تغییرات ایجاد شده با ثبت نام در سامانه ثنا، نیازی به اخذ گواهی عدم سوپیشینه نمی باشد چرا که استعلام ها به صورت سیسمتی انجام می شود، مگر در موارد استثنا که شخص سوپیشینه داشته و رفع اثر شده اما هنوز توسط سیستم ایراد گرفته می شود.


مطابق بخشنامه ی 90/3/2-39852/90 تاسیس و تغییرات موارد ذیل نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد: صرافی ها، نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، و شرکت های واسپاری (لیزینگ). 

برای انجام تغییرات شرکت یا موسسه نباید هیچگونه بدهی مالیاتی، یا بدهی بیمه ای و یا بدهی به روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و یا هیچ سازمان و اداره ای داشته باشید، در این صورت قادر به انجام تغییرات برای شرکت و یا موسسه می باشید.


طبق بخشنامه شماره  90/10/26-192938 /90 موسساتی که جهت تاسیس از بانک مجوز اخذ نموده اند برای انجام تغییرات، نیازمند اخذ مجوز از بانک می باشند اما، موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی تاسیس شده و فعالیت دارند، برای انجام تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد.

طبق ماده ۹ قانون تجارت، تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود، باید منتشر شود یعنی پس از تصویب صورتجلسه و امضا نمودن توسط تمامی سهامداران و یا هیئت مدیره متناسب با نوع تغییرات، به تائید اداره ثبت شرکت ها برسد که به دنبال آن آگهی تغییرات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری منتشر شود. در غیر اینصورت و در نتیجه عدم انتشار این صورتجلسات مدیران ممکن است محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند.


هزینه ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات::

هزینه انجام تغییرات متناسب با نوع صورتجلسه، تعداد صورتجلسه و شرایط تشکیل جلسه متفاوت و متغیر خواهد بود. جهت کسب اطلاع از هزینه های دقیق تغییرات شرکت ها و موسسات می توانید با در اختیار قراردادن مدارک و مشخصات کامل شرکت و یا موسسه خود و اعلام تغییرات مورد نظر به کارشناسان ما از هزینه های دقیق تغییرات شرکت و موسسه مطلع شوید.


جمع بندی و نتیجه گیری:

با توجه به تمامی توضیحات ارائه شده دریافتید که انجام تغییرات نیاز به داشتن اطلاعات کافی پیرامون شرکت ها و یا موسسات و نحوه صحیح تنظیم صورتجلسات دارد. در صورتی که اطلاعات کافی پیرامون شرکت ها و یا موسسات و نحوه صحیح تنظیم صورتجلسات را ندارید بهتر است از کارشناسان مربوطه مشاوره بگیرید و تغییرات مورد نظر را به آن ها بسپارید. موسسه ما با کمترین قیمت بالاترین کیفیت انجام کار و پشتیبانی قوی آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می باشد. در صورت تمایل می توانید با کارشناسان ما در موسسه ثبت آلامتو تماس حاصل فرمائید.