ثبت شرکت در انگلیس

ثبت شرکت در انگلیس

/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3

انگلستان یک کشور بسیار قوی در اقتصاد جهان است. بسیاری از اقتصاددانان جهان پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، آینده بسیار خوبی را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. این محیط اقتصادی خوب، به همراه سهولت ثبت شرکت در انگلیس و وجود قوانین تشویقی برای کسب و کارها، همه عواملی است که باعث شده کارآفرینان بین‌المللی به ثبت شرکت در انگلیس بیاندیشند و شرکت‌های چند ملیتی به فکر تاسیس شعبه شرکت در انگلیس باشند.