تغییر آدرس شرکت و  تغییر آدرس موسسه

آنچه در این مقاله به آن پرداخته ایم:


منظور از آدرس شرکت یا اقامتگاه قانونی شرکت و موسسه چیست؟
منظور از تغییر آدرس شرکت و موسسه چیست؟
مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت و موسسه
مراحل و روند انجام تغییر آدرس شرکت و موسسه
مراحل تغییر آدرس شرکت و موسسه از تهران به شهرستان و از شهرستان به تهران
نکاتی که باید در مورد تغییر آدرس شرکت و موسسه باید توجه شود

مدت زمان انجام تغییر آدرس شرکت و موسسه


منظور از آدرس شرکت یا اقامتگاه قانونی شرکت و موسسه چیست؟

جهت انجام فعالیت قانونی شرکت ثبت می شود و جهت ثبت شرکت یا موسسه بایستی آدرس و کدپستی به عنوان محل فعالیت قانونی اعلام شود. داشتن  آدرس و نشانی برای فعالیت شرکت از جهت دسترسی سیستم اداری یا قضایی کشور  به شرکت یا موسسه- دسترسی طرفین قرارداد به شرکت- دسترسی به شخص وام گیرنده و ضامنین ایشان – دریافت اوراق قضائی و اداری - مراجعه طلبکاران و یا بدهکاران، شرکت دارای اهمیت است و معرفی یک آدرس به عنوان آدرس و نشانی اقامتگاه قانونی شرکت، الزام قانونی می باشد.

آدرس و کدپستی اعلامی در بند سوم اساسنامه شرکت یا موسسه درج می شود. علاوه بر اساسنامه آدرس و نشانی اقامتگاه قانونی شرکت در تمامی اوراق ثبتی و رسمی از جمله اظهارنامه، شرکتنامه، آگهی و روزنامه رسمی تاسیس شرکت، قید می شود. آدرس و نشانی شرکت در واقع محل سکونت رسمی و محل فعالیت شرکت یا موسسه می باشد و کلیه اعضا، شرکا و کارکنان و افراد مربوط به شرکت یا موسسه در آنجا حضور دارند و در صورتی که شخص، شرکت و یا سازمانی بخواهد مراجعه کند به نشانی درج شده در اوراق ثبتی مراجعه می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت با آدرس منزل مسکونی می توانید به مقاله ثبت شرکت با آدرس منزل مسکونی موجود در سایت موسسه مراجعه فرمائید.


منظور از تغییر آدرس شرکت و موسسه چیست؟

گاهی به دلایلی مانند پایان یافتن مدت اجاره شرکت، افزایش تعداد کارکنان و کم شدن فضای کار و سایر دلایل مشابه، نیاز به تغییر آدرس و نشانی شرکت پس از مدتی می باشد، بنابراین اعضا و شرکای شرکت تصمیم به تغییر آدرس شرکت و محل فعالیت شرکت می گیرند.

تغییر آدرس شرکت را میتوان از یک منطقه شهر به منطقه دیگر همان شهر انجام داد و یا از یک شهر به شهر دیگر همان استان و یا از یک استان به استان دیگر باید توجه نمود داشت که تمامی تغییرات از جمله تغییر آدرس در هر منطقه، هر شهر و یا هر استان باید به تائید اداره ثبت شرکت ها برسد. پس باید دقت شود که پس از مشخص شدن آدرس و کدپستی جدید شرکت، باید نسبت به ثبت و آگهی نمودن آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام شود. تغییر آدرس شرکت به موجب صورتجلسه ای که تمامی اعضا و سهامداران یا شرکای شرکت آن را امضا نموده باشند، قابلیت انجام خواهد داشت.


مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت و موسسه:

ارائه کپی و تصویر مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضا و شرکای شرکت .

ارائه آدرس و کد پستی جدید محل فعالیت قانونی شرکت.

ارائه مدارک ثبتی شرکت از جمله روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات شرکت، اساسنامه شرکت، تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های مسئولیت محدود و ارائه اظهارنامه برای شرکت های سهامی خاص، ارائه آخرین لیست شرکا  و یا سهامداران و اعضا هیئت مدیره شرکت و یا موسسه.

در صورتی که وکیل در حال انجام تغییرات می باشد، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده از طرف شرکت و یا موسسه.

چنانچه شرکت و یا موسسه زیر نظر سازمان و یا اداره ای فعالیت می کند، اصل مجوز تائید انجام صورتجلسه تغییرات از مرجع مربوط ارائه گردد. تائیدیه باید مبنی بر بلامانع بودن انجام تغییر آدرس و کدپستی شرکت و یا موسسه باشد.

صورتجلسه مربوط به تغییر آدرس و کدپستی توسط تمامی اعضا و شرکا امضا شده و مهر شرکت و یا موسسه بر روی صورتجلسات زده شود.


مراحل و روند انجام تغییر آدرس شرکت و موسسه:

در ابتدا باید مجمع  با حضور تمام یا اکثریت شرکا تشکیل شود.

صورتجلسه تنظیم شده در مجمع توسط تمام یا اکثریت شرکا امضا شود و مهر شرکت بر روی صورتجلسه زده شود.

صورتجلسه تنظیم و مهر و امضا شده جهت بررسی توسط کارشناس به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

در صورت تکمیل مدارک و صحت صورتجلسه تنظیم شده آگهی تغییرات توسط کارشناس مربوطه صادر می شود.

پس از صدور آگهی، باید هزینه های قانونی مربوط به صورتجلسه پرداخت شود. مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی تغییر آدرس شرکت یا موسسه.

سپس مبلغ روزنامه رسمی پرداخت شود. یک هفته الی ده روز کاری پس از پرداخت مبلغ روزنامه رسمی، روزنامه تغییر آدرس شرکت یا موسسه منتشر و چاپ می شود.


مراحل تغییر آدرس شرکت و موسسه از تهران به شهرستان و از شهرستان به تهران:

نحوه تشکیل مجمع و تغییر آدرس از یک شهر به شهر دیگر یک استان و یا از یک استان به استان دیگر مانند روند توضیح داده شده در قسمت قبلی مقاله است اما  تغییر آدرس از یک شهر به شهر دیگر یک استان و یا از یک استان به استان دیگر، در واقع تغییر در واحد ثبتی گفته می شود. پس از صدور آگهی تغییر آدرس در اداره ثبت شرکت ها باید پرونده شرکت و یا موسسه به واحد ثبتی جدید انتقال یابد و آگهی تغییر واحد ثبتی نیز انجام شود و از اداره ثبت شرکتهای مبدا تغییرات گرفته شود. باید توجه داشت که با تغییر واحد ثبتی شرکت یا موسسه، شناسه ملی تغییر نکرده اما شماره ثبت آن تغییر پیدا می کند.


نکاتی که باید در مورد تغییر آدرس شرکت و موسسه باید توجه شود:

پس از  انجام تغییرات و صدور آگهی و روزنامه تغییر آدرس شرکت و یا موسسه، باید اداره دارائی را از تغییرات مطلع نمود. برای این منظور باید اصل و کپی آگهی و روزنامه تغییر آدرس به اداره امور مالیاتی و دارائی تحویل داده شود.

چنانچه شرکت یا موسسه تحت نظارت و با مجوز یک سازمان یا اداره فعالیت می نماید، برای انجام تغییر آدرس شرکت و موسسه باید از سازمان یا اداره مربوطه تائیدیه ای جهت انجام تغییر آدرس اخذ شود، در غیر اینصورت و چنانچه نامه تائیدیه از سازمان یا اداره مربوطه اخذ نشود، اداره ثبت شرکت ها تغییرات را تائید نکرده و اجازه تغییرات را نخواهد داد.

با توجه به اینکه کد پستی املاک در بسیاری از مواقع تغییر می یابد و یا کدپستی جدید با کد فعلی حتی یک رقم اختلاف دارد، باید تغییر کدپستی را به اداره ثبت شرکت ها و سپس اداره امور مالیاتی اعلام نمود و جهت انجام تغییر اقدام شود. اصلاح کدپستی شرکت و یا موسسه در واقع همان تغییر کدپستی است.

همان طور که در قسمت اول مقاله اعلام شد، علاوه بر اینکه اعلام آدرس و کدپستی شرکت و موسسه از الزامات قانونی می باشد، ارسال کلیه ابلاغیه ‌ها و نامه‌ های اداری شرکت و موسسه به آدرس قانونی اعلام شده برای شرکت و موسسه انجام می‌شود، همچنین مراجعه و ارتباط افراد حقیقی و حقوقی به شرکت از طریق همین آدرس انجام خواهد شد. تمام این موارد الزام به اعلام و ثبت آدرس شرکت و موسسه را بیان می کند.


با تغییر آدرس شرکت واحد ثبتی تغییر می یابد و به موجب آن شماره ثبت شرکت نیز تغییر پیدا می کند، اما سایر مشخصات و اطلاعات شرکت مانند نام شرکت، موضوع فعالیت و... بدون تغییر خواهند ماند.


مدت زمان انجام تغییر آدرس شرکت و موسسه:

صدور آگهی تغییر آدرس شرکت و موسسه حدود یک هفته الی ده روز کاری پس از تنظیم و ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها به طول خواهد انجامید.

برچسب:

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود آموزش تصویری تغییر آدرس شرکتتغییر آدرس شرکت برای بیمهنمونه نامه تغییر آدرس شرکتنمونه نامه تغییر آدرس شرکت به تامین اجتماعیتغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدودصورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدودنامه تغییر آدرس شرکت به دارایی محل شرکت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص