انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

تغییر آدرس شرکت به منزل مسکونی

قوانین ثبت شرکت با آدرس مسکونی

/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C

 طبق قوانین ثبت شرکت با آدرس مسکونی میتوان در ابتدا و جهت ثبت شرکت آدرس منزل مسکونی خود را به عنوان آدرس و نشانی اقامتگاه قانونی اعلام نمود و در صورت تمایل. پس از تهیه و فراهم نمودن آدرس اداری و تجاری مطابق قانون آدرس منزل مسکونی را به آدرس و نشانی اداری و یا تجاری تغییر داد....