انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

سایت شکایت اینماد

اخذ اینماد، دریافت اینماد، گرفتن اینماد

/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF

اینماد  یا همان نماد اعتماد الکترونیک نشانه ای نمادین است که از سوی مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و  کارهای اینترنتی و کسب و کارهایی که در فضای مجازی و توسط موبایل انجام می  شود، اعطا می گردد. اعتبار اینماد مطابق مصوبه 288 کمیسیون تنظیم مقررات و  ارتباطات مصوب 5/12/1397 دو سال است....