انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری

هزینه تغییر برند

تغییر لوگو ثبت شده و تغییر برند ثبت شده

/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87

(ثبت لوگو ارزان با حداقل کارمزد) جهت اطلاع از آخرین قیمت ها تماس حاصل فرمایید. در  برخی مواقع هم پیش می آید که لوگو یا علامت تجاری یک برند به دلیل طراحی  نامناسب، یا قدیمی، یا شبیه به یک لوگوی بی کیفیت دیگر باید تغییر یابد.  بنابراین لازم می باشد که تغییر لوگو را نیز ثبت نمایید. اگر برند و لوگوی  ثبت شده به شکل الکترونیک به ثبت نرسیده باشد، یعنی به شکل حضوری ثبت شده  باشد، ابتدا باید مدارک موجود در پرونده را تکمیل کرد.تغییر لوگو برند ثبت شده - نحوه تغییر علامت تجاری و لوگو